Времето „Личност на годината“ - кои са прекъсвачите за безмълвие?