'От другата страна съм!' Миша Бартън се присъединява към Хилс и разкрива какво е научила от преодоляването на личните си борби