Как Em Ford на моята бледа кожа премина от излишък до участието си в кампания Boots