Последната съзнателна колекция на H&M отбелязва своите 10 години, посветени на устойчивостта