Смели очи * и * смели устни? Да, те могат напълно да работят заедно ...